O stránkách

Ready4School Inovace vzdělávání v oblasti autismu v raném dětství

Hlavním cílem projektu Ready4School je zvýšit kvalitu speciálních a inkluzivních předškolních programů pro děti s poruchami autistického spektra (PAS) a usnadnit lepší přechod z předškolního do základního vzdělávání. Těchto cílů chce projekt dosáhnout vývojem, testováním a zveřejněním inovativní výukové sady pro hodnocení a programování pro učitele mateřských škol pracující s dětmi s poruchami autistického spektra. Pilotní testování bude probíhat tak, že v každé zemi budou vyškoleni tři školitelé, kteří budou s vyvinutými materiály následně školit minimálně pět učitelů ve svých zemích. Výsledkem projektu bude inovativní a účinná vzdělávací sada založená na principech ABA a přizpůsobená tak, aby ji mohli snadno implementovat pedagogové bez formálního vzdělání v oblasti ABA. Pro další podporu dostupnosti bude digitálně zpřístupněno vývojové hodnocení s kontrolními body/hodnotícím nástrojem školní připravenosti založené na učebních osnovách pro předškolní vzdělávání, podrobné plány lekcí podle učebních osnov a datové listy pro úspěšné sledování a hodnocení pokroku.

Pracovní balíčky

Financováno Evropskou unií. Názory a postoje zde vyjádřené jsou myšlenkami autorů a nemusí odrážet názory Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělání a kulturu (EACEA). Ani Evropská unie ani EACEA nenesou odpovědnost za tyto myšlenky a postoje. 2023-1-CZ01-KA220-SCH-000156079.
© 2024 READY4SCHOOL. All Rights Reserved
Design & Developed 🔐 by Innovation Hive
Skip to content