Výuka školní připravenosti prostřednictvím předškolního programu založeného na ABA.

Zlepšení předškolního vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra!

O nás

Projekt Ready4School zlepšuje předškolní vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra prostřednictvím vzdělávací sady pro učitele, která podporuje hladší přechod na základní vzdělávání a dostupné digitální zdroje.

Pracovní balíčky

Připravenost na školu Vzdělávací sada pro učitele mateřských škol
0%
Hodnocení školní připravenosti a mobilní aplikace
0%
Školení školitelů a místní školení učitelů
0%

"Pokud se nemohou učit tak, jak učíme my, učíme tak, jak se učí oni." - O. Ivar Lovaas

Partnerství projektu

ViMODO 🇨🇾

"ViModo" - це освітня організація, що працює у сферах освіти та навчання, досліджень та інновацій, сталого розвитку та соціальних змін. Як відповідь на соціальні, освітні та екологічні виклики, їхня місія полягає у просуванні інновацій та посиленні соціальних змін за допомогою міжсекторального та міждисциплінарного підходу, розробці та впровадженні дослідницьких, освітніх та технологічних проектів".

Sina Svetulka 🇲🇰

Sina Svetulka je sdružení pro zlepšení kvality života lidí s poruchami autistického spektra. "Modrá světluška" (Sina Svetulka) byla založena 28. 2. 2017 ve Skopje na základě patnáctiletých zkušeností zakladatelů v oblasti autismu. Posláním organizace je zlepšování kvality života lidí s autismem a jejich rodin, zvyšování povědomí o možnostech vzdělávání a přímé podpory dětí a dospělých s autismem, jejich rodin, odborníků a široké veřejnosti.

Masaryk University 🇨🇿

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání je součástí Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Mezi jeho hlavní cíle patří: Výzkum v oblasti implementace principů vzdělávací a sociální inkluze, vytváření platformy pro rozvoj mladých výzkumných pracovníků a podporu doktorandů speciální pedagogiky. Institut usiluje o vytvoření úzkého propojení mezi studijní oblastí a praxí s cílem zlepšit podmínky pro vzdělávání, zaměstnání a samostatný život osob se speciálními potřebami.

Centar za Autizam 🇭🇷

Centar za Autizam (CZA) je vládní organizace se sídlem v chorvatském Záhřebu, která poskytuje řadu vzdělávacích, odborných a sociálních služeb osobám s autismem, osobám s poruchami učení a jejich rodinám. CZA se snaží uspokojovat potřeby těchto jedinců a jejich rodin, řešit jejich vzdělávání a emocionální zdraví a pohodu.

Innovation Hive 🇬🇷

Innovation Hive je soukromá nezisková organizace se sídlem v Řecku, která se specializuje na oblast výzkumu a inovací. Naše činnost je zaměřena na posílení hospodářské a sociální soudržnosti evropských společností, přičemž naším cílem je nalézt řešení nových inovačních výzev, dosáhnout růstu, udržitelnosti a maximalizovat dopad na společnost. Filozofie organizace pro dosažení těchto cílů je založena na metodikách spoluvytváření a přístupu quadruple helix.

Odessa Regional Academy of In-Service Education 🇺🇦

Odessa Regional Academy of In-Service Education je multidisciplinární vzdělávací a vědecko-metodická instituce. Účelem akademie je podpora udržitelného rozvoje lidského kapitálu jako strategie udržitelnosti, obnovy a růstu intelektuálního, inovačního a sociokulturního potenciálu Oděské oblasti ve válečném a poválečném období.

Pro případné dotazy

zašlete jako zprávu

E-mail: bude aktualizováno

Financováno Evropskou unií. Názory a postoje zde vyjádřené jsou myšlenkami autorů a nemusí odrážet názory Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělání a kulturu (EACEA). Ani Evropská unie ani EACEA nenesou odpovědnost za tyto myšlenky a postoje. 2023-1-CZ01-KA220-SCH-000156079.
© 2024 READY4SCHOOL. All Rights Reserved
Design & Developed 🔐 by Innovation Hive
Skip to content