Настава за училишна подготвеност преку програма за предучилишна возраст базирана на АБА

Подобрување на предучилишното образование за деца со нарушување на аутистичниот спектар!

За нас

Проектот Ready4School ја подобрува предучилишната установа за деца со АСН преку едукативен комплет за наставници, промовирајќи понепречена транзиција кон основното образование и достапни дигитални ресурси.

Работни пакети

Едукативен комплет за училишна подготвеност за наставници од предучилишна возраст
0%
Вештини за училишна подготвеност Проценка и мобилна апликација
0%
Активност за обука на обучувачот и локална обука на наставници
0%

„Ако тие не можат да научат на начинот на кој ние предаваме, ние учиме на начинот на кој тие учат“ - О. Ивар Ловаас

Партнерство на проектот

ViMODO 🇨🇾

ViModo е образовна организација која работи во областа на едукација и обуки, истражување и иновации, одржлив развој и социјални промени. Како одговор на социјалните, образовните и предизвиците од средината, нивната мисија е да промовираат иновации, и да ги зајакнат социјалните промени преку вкрстен секторски и интердисциплинарен пристап, развивајќи и спроведувајќи истражувања, образовни и технолошки проекти.

Masaryk University 🇨🇿

Институт за истражувања во инклузивното образование при Универзитетот Масарике сместен во рамките на Факултетот за образование . Неговите главни цели вклучуваат: Истражување на спроведувањето на принципите на образовна и социјална инклузија, создавање платформа за развој на млади истражувачи и поддршка на стидентите на докторки студии во посебното образование. Институтот се стреми да создаде блиска врска помеѓу полето на студирање и праксата за да ги подобри условите за образование, вработување и независно живеење за лицата со посебни потреби.

Sina Svetulka 🇲🇰

Сина светулка е здружение за унапредување на квалитетот на живот на лицата со нарушувања од спектарот на аутизам. “Blue Firefly” ( Сина светулка) е основано на 28.02.2017 година во Скопје врз основа на 15 годишно искуство во областа на аутизмот на основачите. Мисија на организацијата e подобрување на квалитетот на животот на лицата со аутизам и нивните семејства, подигнување на свеста за потенцијалот преку едукација и директна поддршка на децата и возрасните со аутизам, нивните семејства, професионалците и општата јавност.

Centar za Autizam 🇭🇷

Центарот за Аутизам (ЦЗА) е владина организација со седиште во Загреб, Хрватска, која обезбедува спектар на образовни, стручни и социјални услуги на лица со аутизам, на лица со потешкотии во учењето и нивните семејства. ЦЗА е посветена на задоволувањето на потребите на овие поединци и нивните семејства, решавајќи го нивното образование и емоционална благосостојба и благосостојба.

Innovation Hive 🇬🇷

Innovation Hive е приватна непрофитна организација која се наоѓа во Грција, специјализирана во областите на истражувањето и иновациите. Нашите активности имаат целат да ја зајакнат економската и социјалната кохезија на европските општества, додека нашата цел е да најдеме решенија за новите предизвици за иновации, да постигнеме раст, одржливост и да го максимизираме влијанието врз општеството. Филозофијата на организацијата со цел да се постигнат овие цели се заснова на методологии за ко-креирање и четворен хеликс пристап. Ангажманот на учесниците од индустријата, науката и општеството има за цел да создаде врски помеѓу бизнис секторот, образовниот и граѓанскиот сектор со цел да развие комбинација од знаење, вештини, алатки, вредности и мотивација. Конечната цел е да се направи промена во локалните општества и да се успее на највисоко ниво низ принципите на социјалните иновациски концепти.

Odessa Regional Academy of In-Service Education 🇺🇦

Odessa Regional Academy of In-Service Education е мултидисциплинарна образовна и научно-методолошка институција. Целта на Академијата е да го промовира одржливиот развој на човечкиот капитал како стратегија за зачувување, обновување и развивање на интелектуалниот, иновативниот и социо-културниот потенцијал на педагошките работници од регионот Одеса во воениот и повоениот период.

За какви било прашања

ве молиме испратете како порака

Е-пошта: да се ажурира

Финансирано од Европска Унија. Искажаните ставови и мислења се исклучиво на авторот(ите) и истите не ги одразуваат ставовите на Европската унија или Европската извршна агенција за образование и култура (EACEA). Европската унија и Европската извршна агенција за образование и култура не се сметаат одговорни за изнесените ставови. 2023-1-CZ01-KA220-SCH-000156079
© 2024 READY4SCHOOL. All Rights Reserved
Design & Developed 🔐 by Innovation Hive
Skip to content