Σχετικά

Ready4School Καινοτομώντας την εκπαίδευση για τον αυτισμό στην πρώιμη παιδική ηλικία

Ο κύριος στόχος του έργου Ready4School είναι να αυξήσει την ποιότητα των ειδικών και συμπεριληπτικών προγραμμάτων προσχολικής εκπαίδευσης για παιδιά με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού (ΔΑΦ) και να διευκολύνει τη βελτίωση της μετάβασης από την προσχολική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το έργο αποσκοπεί στην επίτευξη αυτών των στόχων με την ανάπτυξη, τη δοκιμή και τη δημοσίευση ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού πακέτου αξιολόγησης και σχεδιασμού για εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας που εργάζονται με παιδιά με ΔΑΦ. 

Η πιλοτική δοκιμή θα γίνει με την εκπαίδευση τριών εκπαιδευτών ανά χώρα στο υλικό που αναπτύχθηκε, οι οποίοι στη συνέχεια θα εκπαιδεύσουν τουλάχιστον πέντε εκπαιδευτικούς στις χώρες τους. Κατά συνέπεια, τα συγκεκριμένα αποτελέσματα του έργου θα είναι ένα καινοτόμο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό πακέτο βασισμένο στις αρχές της ΑΒΑ και προσαρμοσμένο ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα από εκπαιδευτικούς χωρίς επίσημη εκπαίδευση στην ΑΒΑ. 

Για την περαιτέρω βελτίωση της προσβασιμότητας, το εργαλείο αξιολόγησης της σχολικής ετοιμότητας, τα αναλυτικά σχέδια μαθήματος που ακολουθούν το πρόγραμμα διδασκαλίας για την προσχολική ηλικία και τα έντυπα συλλογής δεδομένων και αξιολόγησης της προόδου θα είναι ψηφιακά διαθέσιμα.

"Ενδυνάμωση των νηπιαγωγείων: Ενίσχυση της εκπαίδευσης στον αυτισμό για ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς"

Αντίκτυπος

Το έργο αποσκοπεί στην ενσωμάτωση ενός εκπαιδευτικού κιτ στην καθημερινή ρουτίνα των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας που εργάζονται με παιδιά με αυτισμό.

Πακέτα εργασίας

ΠΕ4: Δραστηριότητα εκπαίδευσης εκπαιδευτών (πιλοτική δοκιμή) και τοπική επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Η δραστηριότητα πιλοτικής δοκιμής περιλαμβάνει τη δοκιμή του προγράμματος σπουδών και των σχεδίων μαθημάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 2 και του εργαλείου αξιολόγησης με την ψηφιακή εφαρμογή του που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 3. Η πιλοτική δοκιμή θα φιλοξενηθεί στα Σκόπια από την Bluefirefly, όπου θα συμμετάσχουν επιλεγμένοι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης και εκπαιδευτές (3 από κάθε χώρα εταίρο). Θα τους παρουσιαστεί το υλικό που αναπτύχθηκε και θα εκπαιδευτούν τόσο στις βασικές στρατηγικές ΑΒΑ όσο και στον τρόπο χρήσης του υλικού στην τάξη. Η τοπική δραστηριότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας στη χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου σχολικής ετοιμότητας και του εργαλείου αξιολόγησης. Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί από ειδικούς της προσχολικής εκπαίδευσης και της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς και θα λάβει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας με ΔΑΦ και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα εν λόγω παιδιά και οι οικογένειές τους στην προσπάθειά τους να αξιολογηθούν σωστά, να προετοιμαστούν και να ενταχθούν στο σχολικό περιβάλλον.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.
© 2024 READY4SCHOOL. All Rights Reserved
Design & Developed 🔐 by Innovation Hive
Μετάβαση στο περιεχόμενο